برچسب زده شده با : موج ناب
منوچهر آتشی و موج ناب

آتشی هرگاه که لازم می­دیده است در تبیین و معرفی موج ناب مطالبی در مجلّه‌ی تماشا نوشته است. برنوشتی او بر نخستین شعرهای آریاپور، می­تواند در حکم اعلامیّه­ی حضور شعر ناب باشد.

برخیز در این تلاوت تلخ!

نخستین شاعران موج ناب از مسجدسلیمان برآمدند. شهر، اگرچه رونق گذشته را نداشت، اما حامل میراث فرهنگی و اجتماعی پیش­تازی بود که نسل پیشین به دست آورده بود. آریا آریاپور، سیدعلی صالحی، یارمحمّد اسدپور، هرمز علی­پور و سیروس رادمنش نخستین شاعران موج ناب در آنجا بالیدند

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز