برچسب زده شده با : امیرحسین زندی، سلامت
کتابخوانی، راهی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

در نظر گرفتن کتابخانه های عمومی و فرهنگ سراها در شهرهای کم تر برخوردار برای افزایش آگاهی طبقات پایین جامعه،توسعه ی فرهنگی را به دنبال دارد و ثمره ی آن به جامعه بازخواهد گشت.

دغدغه ی سلامت،  ندیمه ی دیگر محرومیت های خوزستان

فصل مدارس در هر جایی با خود هیجان و اضطراب و البته شادی و جنب و جوش را همراه با خود دارد. و اما یکی از دغدغههایی که با شروع فصل مدارس ما مردم خوزستان و به ویژه اهواز با آن دست به گریبانیم، مشکلات تنفسی است که به دنبال ریزگردها و آن بارانهای به قولی اسیدی، فرزندان ما را دچار کرده است و قبل از کیف و کفش باید به دنبال ویزیت متخصص و تهیه ی اسپری آنها شویم،گویی باید جای اسپری را هم در کیف مدارس فرزندان ما تعبیه کنند و دیر نیست که پدران و مادران نسخه به دست به دنبال اسپری و داروهای گران قیمت باشند. بسیاری از همشهریان که شرایط مهاجرت دارند فرار را بر قرار ترجیح داده و ما را یاد فیلم فرار بزرگ راجر بارتلت می اندازند که البته اکثرا افراد متخصص و کاربلدی هستند که با رفتن شان استان متضرر می شود. همه بخوبی واقفیم که اکثر این مشکلات و همین بحث بیماریها که پیامد ریزگردهای سنوات قبل بود، نه پدیده ای کاملا طبیعی بلکه به خاطر بی تدبیری مسئوولینی بود که هر بخشنامه و قراردادی را کاغذپاره می خواندند و با خشک کردن تالابها بر مبالغ حساب بانکی امثال خاوری و نکبت زاده های مختلس افزودند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز