برچسب زده شده با : ماشاالله براتی، روزنامه، مشروطه
مطبوعات و شورا در ترازوی تاریخ

ساخت و بافت استبداد زده ی قدرت سلطنت،این نهاد را بر نمی تافت و دیرینگی و چربش رویکرد خودمحورانه و استبدادزده،ایجاد روحیه ی دیگرخواهی و همپذیری و روح مردمسالاری را بر نمی تافت.در عصر پهلوی نیز این روند تداوم یافت که مجال دیگری را نیازمند است. با پیروزی شکوهمند انقلاب در ۲۲بهمن۵۷،این نهاد اصولی چند از قانون اساسی را شامل میشد که به دلایلی به تعطیلی گرایید تا اینکه پس از سالها،نهاد شورا،دوباره زمینه ی نقش آفرینی در مدیریت شهری و تبلور اراده ی مردم را یافت.اینک بر نهاد شورا یک واجب تاریخی است تا در راه استقلال خواهی،کاهش تصدی گری دولت،پاسداری از حقوق شهروندان و افزایش شعاع اثربخشی خود بکوشد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز