برچسب زده شده با : حبیب باوی ساجد
کوتاه با حبیب باوی ساجد؛ کارگردان جوان خوزستانی

فیلم کوتاهی که درگروه هنروتجربه اکران می شود و ممکن است فقط پنج نفز مخاطب داشته باشد نباید مدیران هنروتجربه را دلسرد کند، چرا که این پنج نفر به مراتب با آگاهی بیشتر از مخاطب عام، دیدن این فیلم ها را انتخاب کرده اند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز