برچسب زده شده با : احمد محمود
احمد محمود، نماد اهواز است

شما اگر به بررسی آثار خلق شده از سوی نویسندگان ایرانی بپردازید خواهید دید که کمتر نویسنده ای توانسته به شهرخاصی تشخص ببخشد. احمد محمود در این میان و در این تراز، تنها استثنای ادبیات ایران است که در صدر نشسته است.

تلاش نگارنده بر آن بوده که آزادانه محتوای دل خویش را بنویسد و چه نیکو قلمی که اسیر فرم نشده است، آنچنان محتوای قوی و هوشمندانه بوده که سبب آفرینش و شکل دهی قابل قبول و جذاب اثر شده است.

نمادی برجسته  از اقلیم گرایی در ادبیات معاصر

شاید این روایت برخی از جوانان این اقلیم باشد که مشکلات معیشتی و فقر در عین ثروت خوزستان ناخواسته آنها را از نوجوان خام به کنشگر و بعضا مبارز سیاسی و اجتماعی بدل می کند، همچون بلوغ جنسی زودرس جوانان این اقلیم گرم!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز