برچسب زده شده با : مرتضا افقه، لرز، تورم، افزایش قیمت ها
ارزی که نمی ارزد!

قیمت کالاها نسبت به نرخ ارز چسبندگی رو به پائین دارند؛ این بدان معناست که به دلیل سهم بالای کالاهای واسطهای و سرمایه ای وارداتی در تولید کالاهای داخلی، و واردات بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی داخلی از خارج، افزایش قیمت ارز به افزایش قیمت کالاهای مصرفی داخلی منجر می شود.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز