برچسب زده شده با : فریده ریحانی، آموزش و پرورش ایران
عدالت یا تبعیض در آموزش و پرورش ایران

هنوز هیچ اراده جدی‎ برای ارتقای سطح آموزشی در مدارس دولتی و برخورداری دانش‌‌آموزان طبقات پایین‌تر جامعه از امکانات آموزشی مناسب برای رقابت برابر با دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی دیده نمی‌شود. در این میان بسیاری از مسئولان دلیل این امر را سرمایه‎گذاری کم دولت در این حوزه می‎دانند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز