برچسب زده شده با : صادق زیبا کلام
دوگانه لاریجانی – ظریف ؛ و باد به کدام سو می وزد؟!

اهمیت انتخابات اینده ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از تمام انتخابات گذشته مهم تر است، و به همین نسبت نقش و رسالت روشنفکران واندیشمندان و کنشگران سیاسی هم افزایش می یابد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز