برچسب زده شده با : سپیده حکمت، فلسفه

مور میگوید در فلسفه ی ما دیدن و شنیدن و... حواس پنجگانه ، رویدادهای ذهنی هستند مانند به یاد آوردن ،تصور کردن و... اینها رویدادهای ذهنی اند . وقتی ما می گوییم یک انسان را دیدم در واقع تجربه یی ست که در زمانی خاص اتفاق افتاده و یک سری فعالیت های روان شناسانه را به ما نشان می دهد. اما وقتی بگوییم "به یادآوردم "این تجربه یی را نشان نمی دهد

پیرامون هیوم؛ از شکاکیت و جوهر تا باور!

منشأ جامعه از نظر او سودمندی انسان است . وی معتقد است که دو نفر که پاروهای قایقی را می کشند کارشان بنا بر توافق انجام می شود و ادامه می یابد هرچند که هرگز به هم وعده نداده باشند . بنابراین به مرور زمان عقد پیمان با موافقت مردم صورت می گیرد هر چند که وعده ی صریحی داده نشده باشد .

پیرامون شیخ شهاب الدین سهروردی؛ شیخ اشراق

کانت شعار معروفی دارد و می گوید: جرات دانستن داشته باش. ما باید جرات متفاوت بودن و متفاوت اندیشیدن داشته باشیم و بابت این تفاوت و شهامت هزینه پرداخت کنیم . متاسفانه از ملاصدرا به بعد فیلسوفی در ایران برنخاسته و همه پیرو نظردیگر فیلسوفان بوده اند. ما ایرانی ها مبتلا به تنبلی دراندیشه ایم و ترجیح می دهیم تا دیگری به جای ما فکر کند و ما تقلید کننده باقی بمانیم .

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز