برچسب زده شده با : دکتر علی هواسی
ما خوش‌طینت به دنیا می‌آییم یا بدذات و خبیث؟!

مطالعات جدید روانشناسی رشد حاکی از آنند که احتمالا "نیکی" در انسانیت ذاتی است (یا اگر بخواهیم فنی‌تر صحبت کنیم، کودکان در سنی پایین‌تر از آن‌چه قبلا تصور می‌شد قابلیت تشخیص خیر و شر را دارند.)

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز