برچسب زده شده با : خانواده
رسانه ها تیغی دولبه، که نبض جامعه را به دست گرفته اند

این وابستگی به حدی است که رابطه ی عاطفی روزگار قدیم را از بین برده همه مجالس و هم نشینی ها و قصه های شیرین و دلچسب ایام گذشته بشر جای خویش را به رسانه ها واگذار نموده است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز