برچسب زده شده با : حسن دادخواه

از جمله دستگاه ها و مراکز و وزارتخانه هایی که متاثر از شیوع ویروس کرونا شد، بخش آموزش عالی و دانشگاه های کشور است. این تاثیر پذیری به علت تعداد بالای جمعیت حاضر در بخش آموزش کشور و جنبه های علمی و تخصصی متناسب با شرایط بحرانی است. در این میان سهم دانشگاه های علوم […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز