برچسب زده شده با : اقتصاد ایران
تحلیلی بر قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای غیرهمکار با FATF

بالاخره بعد از ماه ها انتظار و بحث و کشمکش، و برخلاف مصالح اقتصادی کشور، به دلیل بی اعتنائی مجمع تشخیص مصلحت نسبت به بررسی مصوبات دولت و مجلس در ارتباط با لوایح FATF در زمان مقرر، نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار با FATF قرار گرفت. همانگونه که انتظار می رفت، از چند روز […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز