برچسب زده شده با : احمد عامری
پیوست ارتباطی و روابط عمومی نیاز سازمان ها در پروژه های خرد و کلان

وجود این پیوست ارتباطی می تواند همانند نقشه و برنامه ای برای آینده عمل کند و پروژه را از درگیر شدن با بحران های خرد و کلان نجات دهد.

پدید آمدن بسیاری از بحران‌ها نتیجه بی‌توجهی به روابط عمومی است

روابط عمومی نیاز امروز جامعه و راهکار اساسی برای به حرکت درآوردن سازمان ها و نهادها در جهت هدف والای جامعه که همان رفاه اجتماعی است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز