برچسب زده شده با : هیات اجرایی اهواز
قصد بر تشویق است یا تشویش؟!

هیات اجرایی یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اهواز، هم جناحی ( با گرایش انحصاری به اصولگرایان ) و هم با ترکیب حداکثری قومی یک قومیت خاص است؛ که در نوع خودش بی سابقه است!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز