برچسب زده شده با : نوید قائدی، نمایندگان مجلس
انفعال خوزستان در برابر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی منفعل نباشد

چنانچه نمایندگان از موضع انفعال خارج شوند و دست یاری به‌سوی اساتید و کارشناسان اقتصادی استان دراز نمایند می‌توان طرحی متناسب و متناظر با شرایط استان برای پیگیری در مجلس تدوین کرد تا بعد از دفاع و قانونی کردن آن بتواند به‌عنوان الگو در واگذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز