برچسب زده شده با : نوید قائدی، روزنامه نگاری
چگونه می‌توان به آینده شهرهای خوزستان کمک کرد؟!

آیا منشأ آن‌ها اگزوز اتومبیل‌ها، لوله‌های بخاری، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و... است؟ یعنی آیا بیشتر آلودگی با منشأ سوخت‌های فسیلی است که باید با منابع دیگری جایگزین شوند یا منشأ ریز گردهای کلوئیدی با قطر زیر 2 میکرون است که حاوی فلزات سنگین و سمی و... است.

رفتارهای متضاد با رسالت روزنامه نگاری

متاسفانه دیر زمانی است در فضای مجازی و شبکه ها که غالب فضای رسانه ای استان را تسخیر نموده اند دو گانه های تخریب و تمجید حاکم شده اند و اکثر محتواهای منتشر شده له یا بر علیه مسئولان و دستگاه ها و شرایط اجتماعی است.متاسفانه در این فضای مشوش امکان تحلیل درست و کارشناسی که به نفع جامعه باشد میسر نیست و افکار عمومی از اصل وقایع منحرف و ناخودآگاه کینه و کدورت بین افکار عمومی و اقوام و مسئولان بیشتر خواهد و کار اصلاح امور به جایی نخواهد رسید.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز