برچسب زده شده با : منصور کاووسی، روانشناسی
یافتن راه حل برای  نجات آنهایی که خود را می کشند!

کاهش دوز مصرف داروهایی همچون آسپرین که بدون نسخه قابل خرید هستند. مداخله رفتاری در تصحیح رفتار گروه‌های پرخطر. همچنین گفته می‌شود که رسانه‌های خبری با توانایی خود در نشان دادن روی منفی خودکشی همچون دردهای مزمن و آسیب‌هایی که در صورت خودکشی ناموفق ممکن است برای فرد ایجاد شود و نیز مشکلاتی که برای اقوام فرد خودکش ایجاد می‌کند، قادرند فرد را وادار کنند تا به جای پایان دادن به زندگی خود، راه حلی برای مشکلاتش بیابد. رسانه‌ها همچنین می‌بایست با این کار از همه‌گیری خودکشی و تبدیل اعضای جامعه و مسوولین به مدافعان حق مردن جلوگیری کنند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز