برچسب زده شده با : مصطفی علیزاده گل سفیدی
بر نوار تخیل یا مستند تاریخی

برداشت حقیر این است، دستمایه تهیه کنندگان و دست اندرکاران در ساخت این سریال، تخیل و احساس و شاید به زعم خودشان کسب رضایت و دلجویی بود؛ زیرا با عقل و درک بنده، میان آن بی بی مریمی که تاریخ روایت می کند با بی بی مریمی که این سریال به نمایش گذاشته است؛ تفاوت از زمین تا آسمان است! و حتا تردید کردم شاید این بی بی مریم آنی نیست که در تاریخ نامش ثبت شده است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز