برچسب زده شده با : مسعود زالی زاده
محرومیت را به قومیت پیوند ندهیم

طرح مسئله محرومیت و تاکید بر پیوند آن با قومیت و این که گویی دست پنهانی برای نگه داشتن فلان قوم در فقر وجود دارد، می تواند زمینه ساز خشونت و نفرت در استان گردد.

این روزها در محافل عمومی و خصوصی، رسانه ها و فضای مجازی بیش تر صحبت هایی که رد و بدل می شود، وجهی منفی و ناراحت کننده دارند و کم تر کسی از امید و امیدواری سخن می گوید.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز