برچسب زده شده با : مجید زمانی اصل
شعرهایی از مجید زمانی اصل

شعرهای منتشر شده از مجید زمانی اصل. در شماره 121 پیوند ایرانیان. آذرماه 99

مجید و سیروس؛ روح لُخت شاعر ایرانی

دلیلش، فقدان چتر حمایتی از هنرمند است. دلیلش آشفته بازار صنعت نشر است. دلیلش نبود قانون کپی رایت و رفتار حرفه ای است. دلیلش وفور و انبوه سازمان های ناظر بر خلاقیت و تولید هنر و ادب است. دلیلش سانسور است. دلیلش ناشر بقال و چغال است. دلیلش نبود سیستمی است که سراغ هنرمند بیمار برود و او را با عزت و درمان تیمار کند. دلیلش نبود یک بیمه ی مفید و کارآمد است. دلیلش نبود دایه و مادر برای هنرمندی است که باید دغدغه اش فقط و فقط و فقط نوشتن و هنرآفرینی باشد و نه سودا و عقل معاش. ووو

چوپانی  رمه ی  آه ها!

سی و دو سال پیش زمانی که دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بودم ، نخستین بار با شاعری آشنا شدم که به همراه شاعری دیگر، زندهیاد آرش باران پور ، کنار پیاده رو فلکه ی ۲۴ متری بساط کتابفروشی داشت. شعرکی از من تازه منتشر شده بود و میل دیده شدن داشتم . وقتی خم […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز