برچسب زده شده با : فضای سبز
نظرخواهی از انجمن آسم و آلرژی آمریکا درباره  کنوکارپوس‌های اهواز

با هرس یا قطع درختان کنوکارپوس اهواز، سرانه فضای سبز بسیار کمتر می‌شود و کیفیت هوا نیز کاهش می‌یابد که این موضوع با سلامت شهروندان در ارتباط است بنابراین باید از این اقدام جلوگیری شود.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز