برچسب زده شده با : فرهنگ شهادت
معرفی کتاب  یک محسن عزیز

روزی در میانه هجده‌سالگی شبیه ما بود. شبیه ما آدم‌های معمولی این روزها و نه حتی آدم‌های نسلِ خودش. می‌توانست خوش باشد و بی‌خیالِ همه‌چیز رشد کند و به پول و شهرت و هر چیزی که می‌خواست، برسد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز