برچسب زده شده با : علی یاری
تَفَــرْزَنَ البیـــدقُ

با نگاهی به بازچاپ فرهنگ ارزشمند «واژه‌های فارسی در زبان عربی»، تألیف زنده‌یاد محمدعلی امام شوشتری

پشت به درختِ مرادِ گوگل دات کام!

مراد از «نهاد فرهنگی»، ساختارهای بسته و گاه خلاقیت‌سوز دولتی نیست، بلکه منظور ساختاری است بیرون از این تنگناها؛ سازه‌هایی نرم‌خو، پیشرو و پویا و مردم‌مدار

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز