برچسب زده شده با : شیراز
از شیراز به اهواز!

کوچ ایل‌ها در روزگار هخامنشی و ساسانی نیز به این گونه بوده و پیشینه‌نگاران از آن یاد کرده‌اند. هر چند از بدنه برخی ایل‌ها گروه هایی جدا شده و جاگیر شده‌اند، اما در روزگار پیش از انقلاب پژوهش برای جاگیر شدن ایل های کوچ‌رو انجام گرفت ولی این کار بی‌فرجام ماند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز