برچسب زده شده با : شهرکهای صنعتی

به میزبانی پیوند ایرانیان، نشستی در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۹ با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد که در این جلسه، به صورت مشروح به مسئل مختلف اقتصادی و عملکرد این شرکت پرداخته شد. آن چه در پی می آید گزارشی است از شرح عملکرد و پاسخ های مهندس اخلاق […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز