برچسب زده شده با : سیدحبیب احمدپور
سیاست دشمنان در قبال اقوام ایرانی از منظر مقام معظم رهبری

اما چرا درباره­ ی درگیری­ ها و شعارهای قومی و ضد ایرانی و ضد نظام اخیر، دراستادیوم غدیر اهواز و همچنین در تهران از جانب هواداران تراکتور سازی، و یا در تبریز و باز هم توسط هوادران تیم تراکتورسازی ، مسوولین امنیتی کشور و به خصوص فدراسیون و مجلس شورای اسلامی فکر اساسی نمی کنند؟!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز