برچسب زده شده با : سپاه
شرمساری مسوولان و رسانه ها بدون استعفا و برکناری!

شگفت آور است که چرا این سیره و روش در میان اصحاب دولت، همراه با گارد گرفتن و واکنش هجومی است! چرا این اخلاق پسندیده که رابطه ی حاکمان و مردم را تقویت می کند، در میان مسوولان ما خریدار ندارد و بجای پذیرش خطا و اعلام استعفا، به دنبال فرار از مسوولیت خود هستند؟!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز