برچسب زده شده با : دکتر مهرداد نورزاده
مطالعه مطالبی که با محتوای آن موافق نیستیم

هرچه که داخل آن کتاب باشد، نشانه‌ای از این است که وظیفه تفکر، یک کار جدی است. با در دست داشتن یک کتاب، فکر کردن ما به طراحی شهری، آینده ازدواج، روانشناسی کودک یا تفاوت درآمد در کشورهای در حال توسعه، دیگر چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. تشویق می‌شویم که افکارمان را با شواهدی که در اندیشه‌های توسعه یافته فرد دیگری پیدا شده، دنبال کنیم.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز