برچسب زده شده با : حبیب الله بهرامی بیرگانی
حمایت  کالای ایرانی  از  هیات دولت!

به راستي "تدبير" كدام دولت ايراني در طول چهل سال گذشته و نيز دولت كشورهاي جهان تا حال توانسته اقتصاد صنعت خودروسازي شان را چند شبه منور و از اين رو به آن رو كند؛ به گونه اي كه مرم براي ثبت نام خودرو سر از پا نشناسند!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز