برچسب زده شده با : جامعه شناسی

این روزها در محافل عمومی و خصوصی، رسانه ها و فضای مجازی بیش تر صحبت هایی که رد و بدل می شود، وجهی منفی و ناراحت کننده دارند و کم تر کسی از امید و امیدواری سخن می گوید.

قهر  و آشتی مدل ایرانی میان سیاست و جامعه شناسی!

آیا انسان ایرانی امروز و ایران امروز در مرحله ی استاتیک اگوست کنتی است و یا دینامیک آگوست کنتی؟! اتفاق صنعت در ایران که با کشف نفت در مسجدسلیمان روی داده است، تا چه میزان توانسته انسان ایرانی را متاثر کند؟!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز