برچسب زده شده با : بهمن علاالدین
مروری بر زندگی بهمن علاءالدین

مسعود بختیاری هیچ گاه ازدواج نکرد و پس از بازنشستگی در سال ۱۳۷۹ به جمع خانواده ی خواهرش در کرج پیوست و از حضور در جمع ها و مجلس های هنری دوری می جست.

آوا و نواهای شادی و ناشادی در اقلیم موسیقی خیز زاگرس…

مردمان صریع لهجه زاگرس در سرزمین وسیعی از ایران پراکنده اند، که در عرصه موسیقی آوازی از غنی ترین مناطق موسیقی خیز به شمار می روند. در این باره موسیقی نواحی از طریق آیین خنیاگران قابل پی گیری است. خلاقیت نوازندگان اقلیمی بر تصنیف های آوازی بازنمود بارزی دارد. آن چنان که خوانندگان خلاق نخستین گوشه‌ها و مقامات موسیقی نواحی را از دم و بازدم نوازنده ها آموخته اند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز