برچسب زده شده با : امیرحسین زندی

بی شک همه گیر شدن ویروس کرونا و به چالش کشیده شدن کشورهای جهان در قرن ۲۱ در دفتر دوران ما و در تاریخ ثبت خواهد شد، ویروسی که چنان بر حوزه های مختلف تاثیر خواهد گذاشت که حالاحالاها ازعلل و عوامل بوجودآمدن آن و تاثیرات غیرقابل کتمان آن گفته خواهد شد. تاثیراتی که با […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز