برچسب زده شده با : استاندار خوزستان
انتخابات اهواز و پرسش های پیش رو

استاندار یا باید از عملکرد فرماندار خود، دفاع کند و یا باید از تمام مکانیسم های قانونی، برای جلوگیری از هر گونه شایبه و نگرانی نامزدها و مردم،پاسخگوی عملکرد خود باشد. در کشوری که به طور میانگین هر۱سال ۱ انتخابات را تجربه کرده است استاندار و مجموعه ی مدیران ایشان،نمی توانند چنین عملکردی را ناشی از ضعف یا عدم شفافیت قانون،بدانند.

بلندمرتبه سازی، نیاز روز اهواز

ماکس وبر در اثر معروف خود، "شهر در گذر زمان"، شهر را از دیدگاه استقلال سیاسی و زمینه‌های پیدایش جامعه ی مدنی در غرب مطرح می‌کند. او با ساختن یک نمونه ی آرمانی به مقایسه ی شهر اروپایی با آسیایی می‌پردازد و می‌خواهد نشان دهد که شهر غربی دارای ویژگی خاصی است که آن را از شهر در دیگر نقاط جهان متمایز می‌سازد.

کوتاه درباره‌ی مردی که هم زمان با  پاییز آمد و رفت!

باری، شیخ میانه‌روی مازندرانی متعلق به جبهه‌ی روحانیت مبارز، چند روزی به خوزستان آمد و به گواه دوستان در طرح‌های کلنگ‌زنی و افتتاح این پروژه و آن طرح هم حضور داشت. فارغ از اینکه این طرح‌ها به چه چیزی منجر شود یا نشود.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز