برچسب زده شده با : آب های سطحی
نمی‌توانیم مزه آب خوزستان را تغییر دهیم

۷۰ درصد آب شرب خوزستان از آب‌های سطحی تامین می‌شود و این موضوع به معنی این است که کیفیت آب مرتب تغییر می‌کند.

طرحی که قرار است آب‌های سطحی شهر اهواز را جمع کند

تا قبل از انجام مطالعات کامل فاز یک و دو و به دست آوردن سایز و متراژ دقیق خطوط شبکه و متریال مورد استفاده و همچنین نوع پمپ‌ها و برآورد دقیق آن‌ها، این معیارها به صورت تقریبی و صرفا بر اساس وسعت شهرها بوده است.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز