برچسب زده شده با : آبفا
حالا نوبت آهک است!

   پیوند ایرانیان, شهرام گراوندی:  در تاریخ  دوم دی ماه ( دو روز پیش ) خبری به نقل از مهرداد شریفی رییس شبکه بهداشت غرب اهواز منتشر شد که بلافاصله در شبکه ها و رسانههای  بین المللی نیز منعکس شد. هشدار به مردم و مسوولین؛ که سالک و وبا اهوازی ها را تهدید میکند ! […]

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز